Informació sobre Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament

– Entitat: CAMPAMENTS i COLÒNIES PYRENE SL
– NIF de l’entitat: B42820019
– Adreça de l’entitat: Cal Pesolet s/n, Nèfol, Bellver de Cerdanya
– Email de l’entitat: info@coloniesestiupyrene.com
– Responsable del tractament: RAÜL CAVALLER RODON
– Telèfon del Responsable del tractament: +34 659 642 794
– Adreça email del Responsable del tractament: info@pyreneexplorer.camp

2. Finalitats
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a CAMPAMENTS i COLÒNIES PYRENE SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

Arxiu/històric de treballadors i extreballadors de l’empresa
Compra/venda de béns i serveis
Compra/venda de material
Arxiu històric de voluntaris de l’entitat
Control i supervisió de l’eficiència i la qualitat de l’entitat
Coordinació d’activitats empresarials
Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres
Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments
Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma MailChimp, sense que el Responsable pugui assegurar unes mesures de seguretat i tractament correctes adequats al RGPD de la pròpia plataforma
Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma Whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar unes mesures de seguretat i tractament correctes adequats al RGPD de la pròpia plataforma
Informació procedent de Cookies
Manteniment de la relació amb l’entitat
Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
Donar-los un servei
Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
Realització de cobraments mitjançant TPV
Realització de compra mitjançant botiga virtual a la pàgina web/plataforma.
Realització d’enquestes de satisfacció
Realització de reportatges de fotos i vídeo
Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
Recepció de la prestació d’un servei
Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
Tractament de dades per a cursos i formacions
Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa
Utilització de dades derivades de les activitats de l’entitat

3. Termini de conservació de les dades
Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació
La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

Consentiment inequívoc
Execució d’un contracte

5. Destinataris
Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

A altres responsables del tractament
Administració tributària
Bancs i entitats financeres
Entitats de Consultoria/Auditoria
Entitats de formació
Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
Gestoria/Assessoria
Seguretat social
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Tutors legals de l’afectat

6. Drets
Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a CAMPAMENTS i COLÒNIES PYRENE SL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en que únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. CAMPAMENTS i COLÒNIES PYRENE SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

Per exercir el seu dret d’Accés
Per exercir el seu dret de Rectificació
Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit)
Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament
Per exercir el seu dret d’Oposició
Per exercir el seu dret de Portabilitat

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Cal Pesolet s/n, Nèfol, Bellver de Cerdanya adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la vostra identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i Cognoms, adreça de correu electrònic que utilitzeu per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Per últim, les informacions que es poden adreçar davant la Agencia Española de Protección de Datos i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. Política de cookies
Per conèixer les galetes que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç de la Política de Cookies.